Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Kiểm tra chất lượng chai nhựa PET theo QCVN 12:2011 của Bộ Y tế . Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Đăng nhận xét