Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Kết quả thử nghiệm kiểm tra chất lượng thanh nhựa dùng làm cửa nhựa lõi thép uPVC.

 • Thử nghiệm đồ chơi trẻ em, bao bì thực phẩm
 • Thử nghiệm các sản phẩm cao su
 • Thử nghiệm giấy và các sản phẩm từ giấy
 • Thử nghiệm nhựa và các sản phẩm từ nhựa
 • Thử nghiệm sơn và chất phủ
 • Thử nghiệm vải, sợi, quần áo, giày, da
Phương pháp thử nghiệm
TCVN, EN, ASTM, ISO, JIS, BS, BS EN, KS,...

Thiết bị chính



 • Máy thử vạn năng
 • Máy quang phổ hồng ngoại chuyển đổi Fourrier
      FTIR
 • Máy thử lão hóa thời tiết nhân tạo
 • Máy thử bền màu bằng đèn xenon  
 • Máy thử bền màu bằng đèn thủy ngân cao áp
 • Máy thử nhiệt độ hóa mềm Vicat



 • Thiết bị thử nghiệm về giấy
 • Thiết bị thử nghiệm về cao su
 • Thiết bị thử nghiệm về sơn
 • Thiết bị thử nghiệm về vải sợi
 • Thiết bị thử nghiệm bao bì
 • Máy thử áp lực nước cho ống nhựa
 • Máy thử va đập ống nhựa.





 • Đăng nhận xét