Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Kết quả thử nghiệm mẫu thép mạ kẽm và kiểm tra mối hàn góc cửa nhựa lõi thép uPVC theo TVN 7451/2004

 Các lĩnh vực thử nghiệm của QUATEST  đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005.
Các phòng thử nghiệm của QUATEST 1,2,3  đều được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) Bộ khoa học và công nghệ  đánh giá và công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005. 
Sản phẩm nào cần được thử nghiệm.
Các sản phẩm được thử nghiệm tùy theo yêu cầu của khách hàng, do khách hàng tự nguyện đem đến hoặc theo sự chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Các lợi ích từ việc thử nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Với trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ thử nghiệm viên có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm, được các tổ chức trong và ngoài nước đánh giá công nhận, QUATEST  có thể cung cấp dịch vụ thử nghiệm với lĩnh vực thử nghiệm đa dạng, đầy đủ các chỉ tiêu chính của sản phẩm. Kết quả thử nghiệm có độ tin cậy cao, được nhiều tổ chức trong và ngoài nước thừa nhận.
Các tiêu chuẩn có liên quan đến thử nghiệm.
Bất cứ tiêu chuẩn nào được phát hành như: tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN); tiêu chuẩn nước ngoài (ASTM, ASME, API, AOAC, APHA, AOCS, AASHTO, AWS, BS, BP, AS, CIPAC, JIS); tiêu chuẩn quốc tế và khu vực (ISO, IEC, FAO, WHO, CODEX, EN . . .) hoặc theo yêu cầu của yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc do chính khách hàng đề xuất.
Có thể sử dụng kết quả thử nghiệm vào mục đích gì .
Kết quả thử nghiệm có thể được sử dụng vì nhiều mục đích khác nhau như: Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa xuất nhập khẩu; Giám định/Thẩm định kỹ thuật phục vụ các cơ quan quản lý Nhà nước chức năng như Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, quản lý môi trường ...; Nghiên cứu, cải tiến chất lượng sản phẩm và hàng hóa; Giám sát các công trình xây dựng; Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn đang áp dụng; Kiểm tra đối chiếu lại với kết quả thử nghiệm tại Đơn vị; Kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với yêu cầu trong hồ sơ nhập khẩu của người bán hoặc nhà sản xuất; Cung cấp kết quả cho việc chứng nhận hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam …Đăng nhận xét